Heddiw, mae angen sgrinluniau ar ddefnyddwyr yn gynyddol.

Ond rhywbeth sy'n poeni llawer o ddefnyddwyr smartphones gyda Stoc Android, yw, os byddant yn mynd â screenshot i dudalen lawn neu sgwrs testun hir, eu bod yn cael eu gorfodi i gymryd nifer o sgrinluniau, a all wedyn ddrysu yn ogystal â defnyddio mwy o gof yn y ddyfais.

Gwneuthurwyr Samsung, HTC neu Xiaomi eisoes wedi gweithredu'r swyddogaeth hon yn eu rhyngwynebau, felly dylai Google ddilyn llwybr yr un brandiau hynny, na fydd yn digwydd.

Ni fydd Android Q yn cefnogi screenshot tudalen lawn 2 o hyd

Soniodd defnyddiwr Android am y pwnc hwn i Google ym mis Mai 2018 a daeth yn ôl i sylw yn Ionawr y flwyddyn hon ac ymatebodd Google i ddweud ei fod yn anymarferol.

Felly mae'n sicr na fydd Android Q yn derbyn y swyddogaeth hon, rhywbeth a fydd yn debygol o wadu llawer o'r defnyddwyr.

Fodd bynnag, mae'n debygol y gall y cwmni Mountain View weithredu yn ddiweddarach ar Android R.

Ffynhonnell: AndroidPolice