Nid yw cotiau crypto yn cael diwrnod da, nawr yn cynnwys ymosodiad enfawr ar y Tŷ Exchange Exchange.

Targed y hacwyr oedd yr arian cyfred rhith NEM, amcangyfrifir y bydd yr holl dynnu'n ôl yn cael ei lapio yn 500 miliwn Dollars.

Cyhoeddodd aelodau'r cwmni ddatganiad y byddant yn ad-dalu'r holl gwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt, am nawr yr NEM oedd yr unig arian a effeithiwyd gan yr ymosodiad.

Y datblygiadau diweddaraf ynghyd â'r tîm sy'n datblygu'r NEM yw ei bod hi'n bosibl olrhain y symiau mawr hyn a chyda'r awdurdodau yn ceisio adennill y gwerth hwnnw.

Yn ôl technegwyr Diogelwch, roedd y methiant yn ddyledus i Werdd Nem ar wefan CoinCheck.

I'r rhai nad ydynt yn gwybod y CoinCheck, mae'n cyfnewid (broceriaeth) sy'n cael eu cynnal cyfnewid arian cyfred rhithwir (gan gynnwys y Bitcoin), mae wedi ei leoli yn Japan.

Mae hyn yn codi materion pwysig, megis cadw'r darnau arian digidol gwerthfawr hyn mewn cyfnewidfeydd.

Cynghorir defnyddwyr y gyfnewidfa hon i newid y cyfrinair, os yw diogelwch yn flaenoriaeth, ac eithrio mewn storio oer (ar gychwyn ac arbed yr allwedd breifat).

Ffynhonnell: Gizmodo