Dogfen gyda miliynau o e-byst a chyfrineiriau a ryddheir ar y rhyngrwyd

Dogfen gyda miliynau o e-byst a chyfrineiriau a ryddheir ar y rhyngrwyd

Casgliad # 1, dyma enw'r ddogfen sy'n cynnwys mwy na 773 miliwn o negeseuon e-bost a 21 miliwn o gyfrineiriau ac mae wedi bod ar gael i'w lawrlwytho ar blatfform MEGA ers cryn amser. Y ddogfen hon yw’r casgliad mwyaf o ddata wedi’i ddwyn hyd yma, mae ganddo fwy na 87GB o wybodaeth, darganfuwyd gan Troy Hunt,… Darllenwch fwy ... Dogfen gyda miliynau o e-byst a chyfrineiriau a ryddheir ar y rhyngrwyd

Samsung yn lansio Smartphone ... heb y rhyngrwyd!

Efallai y bydd gan ganolbarth Samsung sgriniau anfeidrol

Mae'n ymddangos yn anarferol ond nid yw! Mae Samsung newydd gyhoeddi y bydd yn lansio ffôn clyfar newydd gyda'r codename Galaxy J2 Pro. Yn ôl y brand, mae'r model hwn wedi'i fwriadu ar gyfer pobl ifanc sydd am gael gwared ar gaethiwed i'r Rhyngrwyd, sy'n ei gwneud yn ymarferol yn unig ar gyfer tasgau symlach. Ond lansiad y ffôn clyfar ... Darllenwch fwy ... Samsung yn lansio Smartphone ... heb y rhyngrwyd!