Y Comisiwn Ewropeaidd i ymchwilio i brynu Shazam gan Apple

Y Comisiwn Ewropeaidd i ymchwilio i brynu Shazam gan Apple

Bydd prynu Apple gan Shazam (cytundeb gwerth amcangyfrif o US $ 400 miliwn) yn destun ymchwiliad gan yr Undeb Ewropeaidd. Ar gais llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, megis Awstria, y Swistir, Gwlad yr Iâ a llawer o rai eraill. Mae'r gofyniad hwn ar ran gwledydd yr UE yn ganlyniad i ... Darllenwch fwy ... Y Comisiwn Ewropeaidd i ymchwilio i brynu Shazam gan Apple