හි ගෝලීය අනුවාදය නිකුත් කිරීම Redmi K20 Pro.

මෙයට සාක්ෂිය වන්නේ එහි ප්‍රති results ල බවයි උපකරණ ඔබේ ප්‍රොසෙසරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්වන GeekBench හි Snapdragon 855.

සිංගල් කෝර් හි ලකුණු විය 3.499 ලකුණු මල්ටි කෝර් හි දී එය ඇදහිය නොහැකි තරම් ලකුණු ලබා ගත්තේය 11.018 ලකුණු, බොහෝ දුරට සැසඳිය හැකි ආකර්ෂණීය ලකුණු Xiaomi Black Shark 2 Pro, එහි Qualcomm හි නවතම ප්‍රොසෙසරය වන Snapdragon 855 Plus අඩංගු වේ.

Xiaomi Mi 9T Pro 2 පැමිණීමට ආසන්නයි

ගෝලීය අනුවාදය සඳහා බලා සිටීම අවසන් වීමට ආසන්න බව පෙනේ, අගෝස්තු මැද භාගයේදී උපකරණ මිලදී ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව පෙනේ.

මූලාශ්රය: 4PDA