Microsoft sẽ đóng cửa nền tảng Trộn và hợp tác với Facebook

Microsoft sẽ đóng cửa nền tảng Trộn và hợp tác với Facebook

Microsoft đã làm một điều bất ngờ, tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa dịch vụ phát trực tuyến sau khi đầu tư được thực hiện để thu hút sự chú ý của các bộ truyền phát và cố gắng có nhiều khán giả hơn các đối thủ.