MEO tiếp tục dẫn đầu trong mạng di động

MEO tiếp tục dẫn đầu trong mạng di động

Thông tin mới nhất được ANACOM công bố, tiết lộ rằng người Bồ Đào Nha chi trung bình 9,49 € cho việc thanh toán giá điện thoại thông minh. Ngoài việc chi 9,49 € mỗi tháng, người Bồ Đào Nha dành trung bình 187 phút trò chuyện và trung bình 6 SMS mỗi ngày. Khi nói đến việc phân khúc các công ty lớn, Meo dẫn đầu với Tập Đọc thêm MEO tiếp tục dẫn đầu trong mạng di động