Ym mis Chwefror, fe ddysgon ni y bydd ASUS yn lansio'r 6 Zenfone newydd sydd eisoes ar 16 ym mis Mai.

Yn awr mae ASUS wedi lansio tensiwn sy'n cadarnhau y bydd gan Zenfone 6Z sgrin heb radd a heb ffiniau, gan dynnu sylw at yr hyn sy'n dod.

Mae llawer o gefnogwyr y brand yn dweud y gallai fod yn gamera wedi'i adeiladu i mewn i'r sgrîn, ond mae hynny'n sicr yn annhebygol iawn, mae'n ymddangos bod y dechnoleg hon yn bell o gyrraedd ac felly mae'n debygol y gall yr offer hwn fod â chamera naid neu rywbeth Xiaomi My Mix 3.

Y cwestiwn sydd ar ôl yw a fyddwch chi'n gallu cystadlu â'r OnePlus 7 a fydd yn cael ei gyflwyno ar 14 ym mis Mai.

Ffynhonnell: ASUS