Mae Windows 10 yn Rhannu Cyfran Farchnad Windows 7

Mae Windows 10 yn Rhannu Cyfran Farchnad Windows 7

Ers lansiad Windows 10 ym mis Gorffennaf 2015, mae Microsoft wedi ymdrechu bod Windows 10 yn fwy na chyfran y farchnad o ffenestri 7.

Ar y dechrau, cynigiodd Microsoft uwchraddiadau am ddim, ond nid oedd ychwaith yn cyflymu cyflymder Mabwysiadu Windows 10.

I'r rhai sy'n cofio, yng nghanol 2016 dechreuodd rym i ddefnyddwyr uwchraddio eu systemau gweithredu.

Mae Microsoft hefyd wedi cymryd mesurau eraill megis fersiynau ategol o Windows XP a Windows Vista.

Mae Windows 10 yn fwy na chyfran marchnad 7 Windows 1

Yn ôl data'r wefan ystadegau , Pasiodd Windows 10 Windows 7 gyda chyfran o 42.78% (gwahaniaeth o bwyntiau canran 1,1).

Os ydych chi'n cadw i fyny â strategaeth a strategaeth flaenllaw Microsoft, mae'n debygol y bydd Windows 10 yn taro cyfran 60% o'r farchnad eleni trwy dorri Windows 10.

Ffynhonnell: pplware