Bydd Google yn caniatáu i chi analluogi Dilyn Ads

Bydd Google yn caniatáu i chi analluogi Dilyn Ads

Mae llawer ohonom ni ddefnyddwyr rhyngrwyd eisoes wedi gwneud y canlynol:

Gweler cynnyrch penodol (ffôn smart, banc pŵer, ac ati), ac wedyn byddwch yn cael eich plwyfo â'r hysbyseb hon ar unrhyw wefan yr ydym yn ei dilyn ar Youtube.

Mewn byd lle mae hysbysebu yn gynyddol ymwthiol, mae Google wedi penderfynu clywed miloedd o gwynion am y math hwn o broblem.

I'w bennu, bydd Google yn caniatáu i'ch defnyddwyr allu analluogi'r hysbysebion hyn yn ystod diwrnodau 90.

Bydd y polisi preifatrwydd yn cael ei ddiweddaru yn ystod y misoedd nesaf, a wnaeth wneud cynnydd gyda'r wybodaeth hon oedd swyddogol Google, Jon Krafcik.

Mae'r un datganiad yn nodi y casglwyd mwy na 5 biliwn o fwydydd ar yr amrywiol hysbysebion, gan ddod i'r casgliad bod 90% o ddefnyddwyr yn anwybyddu hysbysebion oherwydd eu bod allan o gyd-destun.

Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr brofi gwell (rhyngweithio UX).

Bydd yr ystod o offer hysbysebu hefyd yn ehangu i Gmail, YouTube a'r rhwydwaith cyfan o wefannau sy'n gweithio gyda Google.

Ffynhonnell: Gizmodo